Mẫu Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân

Ngày hỏi:28/11/2019

Bên mình muốn hỏi về vấn đề cho thuê doanh nghiệp tư nhân. Có mẫu Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân không? Văn bản nào quy định?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mẫu Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân được quy định tại Phụ lục II-6 Kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT:

   PHỤ LỤC II-6

   TÊN DOANH NGHIỆP
   --------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   Số: …………..

   … …, ngày… … tháng… … năm … …

   THÔNG BÁO

   Về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân

   Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố…………..

   Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):

   Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:

   Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

   Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp:

   Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân với các nội dung sau:

   1. Chủ doanh nghiệp tư nhân

   Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): Giới tính:

   Sinh ngày: …../…../……..Dân tộc: Quốc tịch:

   Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

   □ Chứng minh nhân dân □ Căn cước công dân

   □ Hộ chiếu □ Loại khác (ghi rõ):

   Số giấy tờ chứng thực cá nhân:

   Ngày cấp: …../…../……..Nơi cấp: Ngày hết hạn (nếu có):…../…../……..

   Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

   Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:

   Xã/Phường/Thị trấn:

   Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:

   Tỉnh/Thành phố:

   Chỗ ở hiện tại:

   Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:

   Xã/Phường/Thị trấn:

   Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:

   Tỉnh/Thành phố:

   Điện thoại (nếu có): Fax (nếu có):

   Email (nếu có): Website (nếu có):

   2. Người thuê doanh nghiệp tư nhân

   Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): Giới tính:

   Sinh ngày: …../…../……..Dân tộc: Quốc tịch:

   Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

   □ Chứng minh nhân dân □ Căn cước công dân

   □ Hộ chiếu □ Loại khác (ghi rõ):

   Số giấy tờ chứng thực cá nhân:

   Ngày cấp: …../…../……..Nơi cấp: Ngày hết hạn (nếu có):…../…../……..

   Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

   Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:

   Xã/Phường/Thị trấn:

   Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:

   Tỉnh/Thành phố:

   Chỗ ở hiện tại:

   Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:

   Xã/Phường/Thị trấn:

   Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:

   Tỉnh/Thành phố:

   Điện thoại (nếu có): Fax (nếu có):

   Email (nếu có): Website (nếu có):

   Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

   NGƯỜI THUÊ
   DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
   (Ký, ghi họ tên)1

   CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
   (Ký, ghi họ tên)2

   ______________________

   1 Người thuê doanh nghiệp tư nhân ký trực tiếp vào phần này.

   2 Chủ doanh nghiệp tư nhân ký trực tiếp vào phần này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn