Mẫu Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài

Ngày hỏi:28/11/2019

Về thủ tục thông báo việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, mình muốn biết hiện nay mẫu Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài quy định ở đâu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mẫu Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài được quy định tại Phụ lục II-12 Kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT:

   PHỤ LỤC II-12

   TÊN DOANH NGHIỆP
   --------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   Số: …………..

   … …, ngày… … tháng… … năm … …

   THÔNG BÁO

   Về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài

   Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ……………

   Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):

   Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:

   Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

   Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp:

   Thông báo về việc lập chi nhánh/ văn phòng đại diện ở nước ngoài như sau:

   1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện (ghi bằng chữ in hoa):

   Tên chi nhánh/văn phòng đại diện viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ....

   Tên chi nhánh/văn phòng đại diện viết tắt (nếu có):

   2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện:

   Điện thoại (nếu có): Fax (nếu có):

   Email (nếu có): Website (nếu có):

   3. Số Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện hoặc giấy tờ tương đương khác:

   Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp:

   4. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động:

   a) Ngành, nghề kinh doanh (đối với chi nhánh):

   b) Nội dung hoạt động (đối với văn phòng đại diện):

   5. Người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện:

   Họ tên người đứng đầu (ghi bằng chữ in hoa): Giới tính:

   Sinh ngày: …../…../……..Dân tộc: Quốc tịch:

   Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

   □ Chứng minh nhân dân □ Căn cước công dân

   □ Hộ chiếu □ Loại khác (ghi rõ):

   Số giấy tờ chứng thực cá nhân:

   Ngày cấp: …../…../……..Nơi cấp: Ngày hết hạn (nếu có):…../…../… …..

   Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

   Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:

   Xã/Phường/Thị trấn:

   Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:

   Tỉnh/Thành phố:

   Quốc gia:

   Chỗ ở hiện tại:

   Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:

   Xã/Phường/Thị trấn:

   Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:

   Tỉnh/Thành phố:

   Quốc gia:

   Điện thoại (nếu có): Fax (nếu có):

   Email (nếu có): Website (nếu có):

   Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

   NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
   (Ký, ghi họ tên)1

   ______________________

   1 Người đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn