Mẫu Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện

Ngày hỏi:28/11/2019

Đối với thủ tục thông báo sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện, cho mình hỏi có mẫu nào có sẵn không? Mình cảm ơn nhiều nhé.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mẫu Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện được quy định tại Phụ lục II-8 Kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT:

   PHỤ LỤC II-8

   TÊN DOANH NGHIỆP
   --------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   Số: …………..

   … …, ngày… … tháng… … năm … …

   THÔNG BÁO

   Về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện

   Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………

   Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………...

   Mã số doanh nghiệp:

   Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

   Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp:

   Thông tin về chi nhánh/văn phòng đại diện (chỉ kê khai trong trường hợp thông báo về mẫu con dấu của chi nhánh/văn phòng đại diện):

   - Tên chi nhánh/văn phòng đại diện:

   - Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện:

   - Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện:

   Thông báo về mẫu con dấu như sau:

   1. Mẫu con dấu:

   Mẫu con dấu

   Ghi chú

   (Doanh nghiệp đóng dấu trực tiếp vào phần này)

   2. Số lượng con dấu:

   3. Thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu: từ ngày .... tháng ... năm ...

   Đề nghị Quý Phòng công bố mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

   Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, hợp pháp, phù hợp thuần phong mỹ tục, văn hóa, khả năng gây nhầm lẫn của mẫu con dấu và tranh chấp phát sinh do việc quản lý và sử dụng con dấu.

   NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
   CỦA DOANH NGHIỆP
   (Ký, ghi họ tên)1

   ______________________

   1 Người đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn