Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT công ty cổ phần

Ngày hỏi:14/11/2016

Tôi sở hữu 20% cổ phần tại một công ty cổ phần và hiện đang là thành viên của hội đồng quản trị (HĐQT) của công ty. Vừa qua, tôi và chủ tịch HĐQT của công ty phát sinh mâu thuẫn. Ông này “dọa” sẽ miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của tôi. Đề nghị Chuyên mục tư vấn, Chủ tịch HĐQT, đang là cổ đông nắm giữ 75% cổ phần của công ty, có thể thực hiện việc này không? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn! (Hồng Tiến, Hưng Yên).

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Theo Khoản 1 và Khoản 2 Điều 156 Luật Doanh nghiệp 2014 thì 

  Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:

  a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 151 của Luật này;

  b) Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

  c) Có đơn từ chức;

  d) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.

  Thành viên Hội đồng quản trị có thể bị bãi nhiệm theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

  Đồng thời, căn cứ Điều 144 Luật Doanh nghiệp 144 thì Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT chỉ cần có sự thông qua của đại diện 51% cổ phần công ty.

  Do đó, chủ tịch HĐQT hoàn toàn có thể bãi nhiệm bạn.

  Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT công ty cổ phần. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật Doanh nghiệp 2014 để nắm rõ quy định này.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
 • đang phân tích....
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn