Mở chuỗi cửa hàng nên thành lập loại hình doanh nghiệp nào?

Ngày hỏi:12/11/2020

Tôi chuẩn bị mở chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh. Vậy với mô hình kinh doanh này, tôi nên thành lập loại hình doanh nghiệp nào? Cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Luật Doanh nghiệp 2014 thì có 4 loại hình doanh nghiệp bao gồm:

   - Doanh nghiệp tư nhân;

   - Công ty TNHH (MTV hoặc 2TV trở lên);

   - Công ty cổ phần;

   - Công ty hợp danh.

   DNTN

   Công ty TNHH

   Công ty Cổ phần

   Công ty hợp danh

   Số thành viên

   Do một cá nhân làm chủ sở hữu.

   Do cá nhân hoặc tổ chức làm chủ sở hữu.

   Riêng công ty TNHH 2TV trở lên: Gồm 2-50 thành viên.

   3 cổ đông trở lên.

   2 thành viên hợp danh trở lên.

   Trách nhiệm các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản

   Chủ sở hữu chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

   Chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp.

   Chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp.

   Chủ sở hữu chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

   Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp.

   Phát hành cổ phần

   Không được.

   Không được.

   Có quyền phát hành trái phiếu.

   Khả năng huy động vốn cao do có thể phát hành cổ phiếu ra công chúng.

   Không được.

   Mỗi loại hình doanh nghiệp sẽ có những ưu nhược điểm riêng, từ đó bạn có thể chọn lựa mô hình phù hợp cho chuỗi của hàng của mình. Hiện nay mô hình phổ biến là Công ty TNHH 2 TV trở lên hoặc Công ty cổ phần. Ngoài ra bạn cũng nên lưu ý là trong quá trình hoạt động thì việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp cũng có thể thực hiện được, do đó bạn có thể chọn một trong các mô hình trên tùy tình hình thực tế của bạn hiện tại.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Loại hình doanh nghiệp
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn