Mối quan hệ của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:05/10/2018

Cho tôi hỏi: Mối quan hệ của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước được quy định như thế nào? Có văn bản pháp luật nào nói về vấn đề này hay không?

Mong mọi người giải đáp nhanh giúp tôi câu hỏi trên.

Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo Điều 2 Nghị định 131/2018/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành thì mối quan hệ của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước được quy định như sau:

   - Ủy ban thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; tuân thủ các quy định về chế độ quản lý tài chính doanh nghiệp, cơ chế giám sát về tài chính đối với các doanh nghiệp do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu.

   - Ủy ban, các doanh nghiệp do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước phù hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành quốc gia đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

   - Ủy ban phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện đặt hàng, giao nhiệm vụ cho doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ công ích hoặc các nhiệm vụ kinh tế - xã hội khác theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung trả lời về mối quan hệ của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Nghị định 131/2018/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn