Một cá nhân có được thành lập công ty hợp danh hay không?

Ngày hỏi:21/01/2019

Ban biên tập hãy giải đáp giúp tôi thắc mắc sau đây: Một cá nhân có được thành lập công ty hợp danh hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin chân thành cảm ơn!

Võ Hoàng - Đà Nẵng

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 172 LUật Doanh nghiệp 2014 thì công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:

   - Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn;

   - Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;

   - Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

   => Như vậy, theo quy định này thì một cá nhân không thể thành lập công ty hợp danh được bởi công ty hợp danh phải có ít nhất hai thành viên là cá nhân làm chủ sở hữu công ty bạn nhé.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn