Một công ty nắm giữ 93% vốn điều lệ có được xem là công ty mẹ không?

Ngày hỏi:15/07/2020

Một công ty nắm giữ 93% vốn điều lệ có được xem là công ty mẹ của doanh nghiệp không? Căn cứ quy định nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 1 Điều 189 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: Một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   - Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó;

   - Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó;

   - Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó.

   Như vậy, đối chiếu quy định trên trường hợp một công ty nắm giữ 93% vốn điều lệ được xem là công ty mẹ của doanh nghiệp.

   Từ 1/1/2021, Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực, quy định về tiêu chí xác định công ty mẹ, công ty con vẫn giữ đúng tinh thần theo Luật Doanh nghiệp 2014.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Công ty mẹ
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn