Một số quy định cụ thể về trích lập dự phòng của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam

Ngày hỏi:02/11/2016

Trích lập dự phòng của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, em hiện đang là sinh viên ngành kinh tế. Em rất có hứng thú với các quy định về Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam, đây là một loại hình còn khá mới mẻ của Việt Nam. Cho em hỏi: Trích lập dự phòng của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp em. Xin cám ơn! Hương Lan, Đà Nẵng (SĐT: 0986***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Một số quy định cụ thể về trích lập dự phòng của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam được quy định tại Khoản 2 Điều 7 Quy chế quản lý tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 134/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành, theo đó:

   a) Đối với khoản nợ DATC dùng vốn kinh doanh để mua theo thỏa thuận và chỉ định: Căn cứ phương án thu hồi nợ và đánh giá khả năng trả nợ của doanh nghiệp khách nợ, DATC quyết định mức trích lập dự phòng căn cứ Quy chế do Hội đồng thành viên Công ty ban hành theo khoản 3 Điều 7 Quy chế này.

   b) Trường hợp thoái vốn thấp hơn giá trị sổ sách kế toán của khoản đầu tư, DATC phải thực hiện trích lập dự phòng bổ sung đủ để bù đắp tổn thất các khoản đầu tư tài chính tại thời điểm xây dựng phương án chuyển nhượng vốn theo quy định tại quy chế này và các quy định hiện hành.

   c) Đối với doanh nghiệp tái cơ cấu, trường hợp tại thời điểm trích lập dự phòng (thời điểm kết thúc năm tài chính hoặc thời điểm xây dựng phương án chuyển nhượng vốn) chưa hoàn tất việc lập Báo cáo tài chính theo quy định, DATC được sử dụng Báo cáo tài chính của doanh nghiệp tái cơ cấu tại thời điểm gần nhất để làm cơ sở trích lập dự phòng.

   3. Căn cứ quy định của pháp luật về quản lý nợ, hướng dẫn của Bộ Tài chính và các quy định tại Quy chế này, Hội đồng thành viên Công ty có trách nhiệm ban hành Quy chế trích lập dự phòng phù hợp với đặc thù hoạt động của Công ty sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về một số quy định cụ thể về trích lập dự phòng của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam, được quy định tại Quy chế quản lý tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 134/2016/TT-BTC. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Mua bán nợ
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn