Mua hàng hóa

Ngày hỏi:06/10/2014
Kính chào cục thuế bình phước . Công ty tôi đang hoạt động kinh doanh tư năm 2014, do hđ kinh doanh nên công ty tôi mua nhân điều sống của các hộ nông sản trên địa bàn tỉnh bình phước về sấy rồi bóc lụa, phân loại, rồi mới bán cho khách hàng. vậy xin hoi cục thuế bình phước đối với nhân điều sống thì công ty tôi được lập bảng kê mua hàng theo thông tư 78 không. và khi lập bảng kê theo thông tu 78 vậy đơn vị tôi được tính vào chi phí khi tính thuế TNDN không. nếu mua hàng trên 20 triệu thì công ty tôi có chuyển trả tiền qua ngân hàng. xin cục thue giải đáp giúp thắc mắc của cty tôi. xin chân thành cảm ơn cục thuế bìn phước

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Căn cứ điểm 2.4, khoản 2, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT- BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính về thuế TNDN, quy định về các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

   “2.4. Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hoá, dịch vụ (không có hoá đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hoá, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư này) nhưng không lập Bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp:

   - Mua hàng hoá là nông sản, hải sản, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra;

   Bảng kê thu mua hàng hoá, dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặc người được uỷ quyền của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực. Doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ được phép lập Bảng kê tính vào chi phí được trừ nêu trên không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Trường hợp giá mua hàng hoá, dịch vụ trên bảng kê cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua hàng thì cơ quan thuế căn cứ vào giá thị trường tại thời điểm mua hàng, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự trên thị trường xác định lại mức giá để tính lại chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế”.

   Căn cứ các quy định trên, qua nội dung câu hỏi.

   Nếu đơn vị mua nhân điều sống do các hộ gia đình trực tiếp trồng, bán ra không có hóa đơn thì để được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN, đơn vị phải lập Bảng kê thu mua hàng hoá, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN. Bảng kê do người đại diện theo pháp luật hoặc người được uỷ quyền của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực. Đơn vị phải có chứng từ thanh toán kèm theo Bảng kê, không bắt buộc phải là chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

   Nếu đơn vị mua nhân điều sống không phải do các hộ gia đình trực tiếp trồng, bán ra thì phải có hóa đơn để được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.

   Chào bạn!


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn