Mua lại phần vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên?

Ngày hỏi:05/07/2016

Mua lại phần vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên?

  Nội dung này được Công ty Luật Vinabiz tư vấn như sau:

  • Mua lại phần vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên là việc hay diễn ra trong công ty trách nhiệm hữu hạn. Thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn được yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp trong một số trường hợp.

   - Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây:

   + Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;

   + Tổ chức lại công ty gồm các hình thức chia công ty, tách công ty, sáp nhập công ty, hợp nhất công ty.

   +Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

   Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết của Hội đồng thành viên.

   - Giá khi mua lại phần vốn góp

   Khi có yêu cầu của thành viên yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp thì giá khi mua lại phần vốn góp được xác định như sau:

   + Thành viên yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp và công ty tự thỏa thuận về giá.

   + Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì công ty phải mua lại phần vốn góp của thành viên đó theo giá thị trường hoặc giá được định theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu.

   Việc thanh toán chỉ được thực hiện nếu sau khi thanh toán đủ phần vốn góp được mua lại, công ty vẫn thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

   - Trường hợp công ty không mua lại phần vốn góp theo khi thành viên không đồng ý tán thành với nghị quyết của Hội đồng thành viên thì thành viên đó có quyền tự do chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người khác không phải là thành viên.

   Căn cứ pháp lý: Điều 52 Luật doanh nghiệp 2014.


  Nguồn:

  Theo TinMới
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn