Mục đích của hoạt động thông tin tín dụng là gì?

Ngày hỏi:05/03/2019

Hiện nay, hoạt động công nghệ thông tin đang phát triển mạnh mẽ kéo theo nhiều lĩnh vực cùng phát triển. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tín dụng, ngân hàng được rất được quan tâm. Tôi đang tìm hiểu các quy định về thông tin tín dụng, anh chị cho tôi hỏi mục đích của hoạt động thông tin tín là gì? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • - Thông tin tín dụng là các dữ liệu, số liệu, dữ kiện và tin tức liên quan của khách hàng vay tại tổ chức cấp tín dụng.

   - Hoạt động thông tin tín dụng là việc thu thập, xử lý, lưu giữ thông tin tín dụng và cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng của Công ty thông tin tín dụng.

   Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 10/2010/NĐ-CP về Mục đích của hoạt động thông tin tín dụng như sau:

   - Chia sẻ thông tin giữa các tổ chức cấp tín dụng nhằm ngăn ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng, góp phần bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng.

   - Hỗ trợ tổ chức cấp tín dụng mở rộng và phát triển hoạt động tín dụng.

   - Hỗ trợ khách hàng vay trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng của các tổ chức cấp tín dụng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

   Trên đây là quy định về mục đích của hoạt động thông tin tín dụng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn