Mức lệ phí đăng ký doanh nghiệp hiện nay

Ngày hỏi:24/09/2013

Tôi muốn biết mức lệ phí khi đăng ký kinh doanh hiện nay là bao nhiêu?

  Nội dung này được Công ty Luật Vinabiz tư vấn như sau:

  • Hiện nay theo Thông tư số 176/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp như sau:

   Số TT

   Nội dung

   Đơn vị tính

   Mức thu

   I

   Lệ phí đăng ký doanh nghiệp

   1

   Cấp mới, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

   Đồng/lần

   200.000

   2

   Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do bị mất, cháy, rách, nát hoặc tiêu hủy

   Đồng/lần

   100.000

   3

   Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

   Đồng/lần

   100.000

   II

   Lệ phí đăng ký hộ kinh doanh

   Đồng/lần

   100.000

   III

   Phí cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp:

   1

   Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

   Đồng/bản

   20.000

   2

   Thông tin về Điều lệ công ty

   Đồng/bản

   50.000

   3

   Thông tin về Báo cáo tài chính của công ty cổ phần

   Đồng/bản

   50.000

   4

   Các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

   Đồng/tài liệu

   25.000

   5

   Thông tin về báo cáo tổng hợp về người thành lập, quản lý doanh nghiệp trong 03 năm

   Đồng/01 báo cáo/doanh nghiệp

   100.000

   6

   Thông tin về báo cáo tổng hợp về lịch sử doanh nghiệp trong 03 năm

   Đồng/01 báo cáo/doanh nghiệp

   200.000

   Thông tư số 106/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính đã quy định bổ sung thêm mức phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp là 300.000 đồng/lần.


  Nguồn:

  Theo TinMới
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn