Mức phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định hiện hành

Ngày hỏi:18/10/2018

Chào các bạn đọc của trang pháp lý Ngân hàng Pháp luật, để tiện cho bạn đọc trong việc trong việc theo tìm hiểu về mức phí, lệ phí khi đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin gửi đến Quý độc giả biểu mức thu phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mức phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định hiện hành
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ tại Thông tư 130/2017/TT-BTC về sửa đổi Thông tư 215/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành, biểu mức thu phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp hiện hành được quy định như sau:

   Stt

   Nội dung

   Đơn vị tính

   Mức thu

   1

   Lệ phí đăng ký doanh nghiệp

   a

   Đăng ký thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh)

   Đồng/lần

   100.000

   b

   Đăng ký thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Hồ sơ nộp thông qua ứng dụng Đăng ký doanh nghiệp qua mạng trên Cổng thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp)

   Miễn phí

   c

   Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp (Hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh)

   Đồng/hồ sơ

   50.000

   d

   Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp (Hồ sơ nộp thông qua ứng dụng Đăng ký doanh nghiệp qua mạng trên Cổng thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp)

   Miễn phí

   2

   Phí cung cấp thông tin doanh nghiệp

   a

   Cung cấp thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

   Đồng/bản

   20.000

   b

   Cung cấp thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; Cung cấp báo cáo tài chính các loại doanh nghiệp

   Đồng/bản

   40.000

   c

   Cung cấp báo cáo tổng hợp về doanh nghiệp

   Đồng/báo cáo

   150.000

   d

   Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

   Đồng/lần

   300.000

   đ

   Cung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản từ 125 bản/tháng trở lên

   Đồng/tháng

   4.500.000

   *Chú thích.

   - Cung cấp báo cáo tổng hợp về đăng ký doanh nghiệp bao gồm: Báo cáo tổng hợp về người thành lập, quản lý doanh nghiệp trong 03 năm; Báo cáo tổng hợp về lịch sử doanh nghiệp trong 03 năm; Báo cáo tổng hợp về thông tin đăng ký doanh nghiệp mới nhất; Báo cáo thống kê về danh sách doanh nghiệp; Báo cáo tổng hợp về tình hình tài chính của doanh nghiệp trong 03 năm; Danh sách 100 doanh nghiệp theo yêu cầu; Các sản phẩm thông tin khác được xây dựng trên cơ sở chiết xuất, tổng hợp dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

   - Cung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản: Là việc cung cấp thông tin doanh nghiệp cho một tài khoản được đăng ký trước tại Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh thuộc Cục Quản lý đăng ký kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, khai thác và tổng hợp thông tin đăng ký doanh nghiệp với số lượng lớn, trong một thời gian dài.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn