Mức trích lập dự phòng từng khoản nợ phải thu quá hạn của doanh nghiệp

Ngày hỏi:22/08/2019

Công ty Cresia-food có phát sinh các nghiệp vụ bán hàng cho Công ty Net-Pross theo từng hợp đồng và đã quá hạn thanh toán như sau:

+ Bán lô hàng theo hợp đồng 01 cho Công ty Net-Pross , giá trị hợp đồng là 5 triệu đồng, Công ty Net-Pross chưa trả nợ, quá hạn 7 tháng.

+ Bán lô hàng theo hợp đồng 02 cho Công ty Net-Pross , giá trị hợp đồng là 15 triệu đồng, Công ty Net-Pross chưa trả nợ, quá hạn 13 tháng.

+ Bán lô hàng theo hợp đồng 03 cho Công ty Net-Pross , giá trị hợp đồng là 10 triệu đồng, Công ty Net-Pross chưa trả nợ, quá hạn 25 tháng.

- Tổng nợ phải thu quá hạn của Công ty Net-Pross: 30 triệu đồng.

- Đồng thời, Công ty Cresia-food có mua hàng của Công ty Net-Pross, số tiền Công ty Cresia-food phải trả cho Công ty Net-Pross là: 10 triệu đồng.

Vậy, mức trích lập dự phòng đối với từng khoản nợ là bao nhiêu? Mong nhận được sự hỗ trợ!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo thông tin bạn cung cấp nêu trên thì có thể thấy số còn phải thu sau khi đã bù trừ khoản nợ phải trả đối với Công ty Net-Pross là: 20 triệu đồng.

   Căn cứ Khoản 3 Điều 6 Thông tư 48/2019/TT-BTC (có hiệu lực từ 10/10/2019) quy định:

   Mức trích lập dự phòng của từng khoản nợ quá hạn được tính theo tỷ lệ (%) của khoản nợ quá hạn phải trích lập theo thời hạn quy định nhân (x) với tổng nợ còn phải thu sau khi đã bù trừ khoản nợ phải trả.

   Theo đó:

   - Mức trích lập dự phòng đối với nợ phải thu của lô hàng theo hợp đồng 01 là: 5/30 x 20 triệu đồng x 30% = 1 triệu đồng.

   - Mức trích lập dự phòng đối với nợ phải thu của lô hàng theo hợp đồng 02 là: 15/30 x 20 triệu đồng x 50% = 5 triệu đồng.

   - Mức trích lập dự phòng đối với nợ phải thu của lô hàng theo hợp đồng 03 là: 10/30 x 20 triệu đồng x 70% = 4,67 triệu đồng.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn