Muốn sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty hợp danh phải có chữ ký của ai?

Ngày hỏi:18/09/2018

Xin chúc các thành viên tư vấn pháp luật dồi dào sức khỏe và thành đạt. Các bạn vui long cung cấp giúp tôi nội dung trả lời cho câu hỏi sau đây: Trường hợp công ty hợp danh muốn sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty thì điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty phải có các chữ ký của ai? Rất mong nhận được sự phản hồi trong thời gian sớm nhất. Xin cảm ơn rất nhiều!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định của pháp luật nước ta hiện nay thì điều lệ công ty hợp danh bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động. Điều lệ công ty hợp danh có các nội dung chủ yếu được quy định tại Khoản 1 Điều 25 Luật Doanh nghiệp 2014.

   Trong một số trường hợp cụ thể, nếu công ty hợp danh muốn sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty thì được thực hiện sửa đổi, bổ sung theo quy định pháp luật.

   Theo đó, theo quy định của pháp luật doanh nghiệp hiện nay thì Hội đồng thành viên trong công ty hợp danh có thẩm quyền quyền quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty hợp danh. Theo đó, Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty hợp danh phải được ít nhất ba phần tư tổng số thành viên hợp danh chấp thuận, nếu Điều lệ công ty không quy định.

   Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 3 Điều 25 Luật Doanh nghiệp 2014 thì trong Điều lệ được sửa đổi, bổ sung phải có họ, tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên trong công ty hợp danh.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn