Muốn thay đổi điều lệ công ty cổ phần phải có chữ ký của ai?

Ngày hỏi:18/09/2018

Công ty tôi là công ty cổ phần, trước đây đã có điều lệ công ty khi đăng ký doanh nghiệp rồi. Bây giờ công ty muốn thay đổi, bổ sung điều lệ của công ty, vậy cho hỏi trong điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty phải có các chữ ký của ai thì mới được xem là hợp lệ? Rất mong nhận được sự phản hồi trong thời gian sớm nhất. Xin cảm ơn rất nhiều!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định của pháp luật nước ta hiện nay thì điều lệ công ty cổ phần bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động. Điều lệ công ty có các nội dung chủ yếu được quy định tại Khoản 1 Điều 25 Luật Doanh nghiệp 2014.

   Trong đó, theo quy định của pháp luật doanh nghiệp hiện nay thì Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần có thẩm quyền quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty cổ phần.

   Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 3 Điều 25 Luật Doanh nghiệp 2014 thì trong điều lệ được sửa đổi, bổ sung của công ty cổ phần phải có họ, tên và chữ ký của người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần.

   Do đó, trường hợp công ty bạn là công ty cổ phần muốn sửa đổi, bổ sung điều lệ của công ty thì trong điều lệ sửa đổi, bổ sung phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn