Năm 2016 doanh nghiệp có phải khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý không?

Ngày hỏi:14/06/2016

Năm 2016 doanh nghiệp có phải khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý không?

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Sơn La tư vấn như sau:

  • Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/ 10/ 2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế quy định:
   Điều 16. Sửa đổi Điều 12, Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:
   “ Điều 12. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp
   ...
   2. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp là khai theo từng lần phát sinh, khai quyết toán năm hoặc khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia; hợp nhất; sáp nhập; chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; giải thể; chấm dứt hoạt động. Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp mà bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi (như chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH sang Công ty cổ phần hoặc ngược lại; chuyển đổi Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật) thì không phải khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc chuyển đổi, doanh nghiệp chỉ khai quyết toán thuế năm theo quy định..."
   Căn cứ quy định trên, từ ngày 15/11/2014 (ngày Thông tư 151/2014/TT-BTC có hiệu lực thi hành) các doanh nghiệp không phải khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý.


  Nguồn:

  Trang thông tin Cục thuế Sơn La
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn