Năng lực xây dựng

Ngày hỏi:30/03/2015
Theo Nghị định 15/2013 thì các công ty phải đăng ký thông tin năng lực theo quy định cần tối thiểu 10 người có trình độ Đại học chuyên môn trở lên. Vậy, các công ty xây dựng vừa và nhỏ hoặc rất nhỏ thì đâu cần tới 10 kỹ sư (Công ty vẫn hoạt động rất tốt). Vậy, hỏi các công ty này phải làm sao thì mới được hoạt động trong lĩnh vực xây dựng? Xin cảm ơn! Người gửi: Trần Thế Vinh

  Nội dung này được Sở Xây Dựng Thành Phố Hồ Chí Minh tư vấn như sau:

  • Chào ông Trần Thế Vinh,
   Qua câu hỏi của ông, Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau:
   Hiện tại, việc công bố thông tin năng lực hoạt động xây dựng được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25/08/2014 của Bộ Xây dựng: “Quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình”.
   Căn cứ Điểm a Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 11/2014/TT-BXD: “Tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước có nhu cầu công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực nêu tại Khoản 1 Điều này trên lãnh thổ Việt Nam”; do đó các công ty nhỏ và công ty rất nhỏ nếu có nhu cầu công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng thì gửi hồ sơ đăng ký theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 11/2014/TT-BXD đến cơ quan đầu mối để được xem xét, công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan đầu mối.


  Nguồn:

  SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn