Nên thành lập văn phòng đại diện hay địa điểm kinh doanh?

Ngày hỏi:22/12/2018

Thưa Luật sư, Văn phòng đại diện có được thực hiện các chức năng tìm kiếm khách hàng, thúc đẩy kinh doanh, chuyển các giao dịch với khách hàng về công ty chính hay không? Tôi đang thắc mắc nên thành lập văn phòng đại diện hay địa điểm kinh doanh?

Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nên thành lập văn phòng đại diện hay địa điểm kinh doanh?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2014 thì:

   - Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.

   - Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.

   Như vậy, theo quy định này thì văn phòng đại diện chỉ là nơi để giao dịch không được kinh doanh mua bán. Trường hợp công ty muốn đơn vị phụ thuộc thực hiện các chức năng tìm kiếm khách hàng, thúc đẩy kinh doanh thì phải thành lập địa điểm kinh doanh. Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Công ty thực hiện thủ tục thông báo địa điểm kinh doanh theo Khoản 2 Điều 33 Nghị định 78/2015/NĐ-CPNghị định 108/2018/NĐ-CP.

   Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung thông báo gồm:

   a) Mã số doanh nghiệp;

   b) Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc tên và địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh được đặt tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi chi nhánh đặt trụ sở);

   c) Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh;

   d) Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh;

   đ) Họ, tên, nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đứng đầu địa điểm kinh doanh;

   e) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc họ, tên, chữ ký của người đứng đầu chi nhánh đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh”.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn