Ngày Doanh nhân Việt Nam là ngày nào?

Ngày hỏi:12/10/2016

Ngày Doanh nhân Việt Nam là ngày nào? Ban Nguyễn Thị Kim Anh, Tp. HCM hỏi: Em có nghe nhiều về Ngày Doanh nhân Việt Nam nhưng em không rõ là ngày nào và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Việc tổ chức thực hiện Ngày Doanh nhân Việt Nam cũng có yêu cầu gì không ạ? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp em. Xin cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung mà bạn hỏi liên được quy định tại Quyết định 990/QĐ-TTg năm 2004 về Ngày Doanh nhân Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành (Có hiệu lực từ ngày 20/09/2004), theo đó:

   Hàng năm lấy ngày 13 tháng 10 là "Ngày Doanh nhân Việt Nam".

   Việc tổ chức ngày Doanh nhân Việt Nam hàng năm phải thiết thực, tiết kiệm, có hiệu quả, tránh hình thức, bảo đảm các yêu cầu sau đây :

   - Giáo dục truyền thống yêu nước, tự cường, chủ động sáng tạo của đội ngũ doanh nhân, động viên phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh, nâng cao kỷ luật, đạo đức, văn hóa kinh doanh của các doanh nghiệp, doanh nhân.

   - Biểu dương khen thưởng bằng các hình thức thích hợp đối với các doanh nghiệp, doanh nhân kinh doanh giỏi, thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc xây dựng và phát triển doanh nghiệp.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Ngày Doanh nhân Việt Nam, được quy định tại Quyết định 990/QĐ-TTg năm 2004. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Ngày Doanh nhân Việt Nam
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn