Nghĩa vụ của VIETTEL về tài chính được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:10/07/2017

Nghĩa vụ của VIETTEL về tài chính được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Duy Phi. Gần đây, tôi có theo dõi tin tức, báo đài về những tập đoàn, doanh nghiệp mà có vốn đầu tư của Nhà nước để thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng tôi không rõ nghĩa vụ của những tập đoàn này về tài chính được quy định như thế nào, cụ thể là tập đoàn viễn thông quân đội Việt Nam (Viettel)? Văn bản pháp luật nào quy định vấn đề này? Tôi hy vọng sớm nhận được tư vấn từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! (0963***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nghĩa vụ của VIETTEL về tài chính được quy định tại Điều 18 Nghị định 101/2014/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Viễn thông Quân đội như sau:

   - Tự chủ về tài chính, tự cân đối các khoản thu, chi; kinh doanh có hiệu quả, bảo đảm chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước đầu tư do chủ sở hữu nhà nước giao; đăng ký, kê khai và nộp đủ thuế; thực hiện nghĩa vụ đối với chủ sở hữu và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

   - Quản lý, sử dụng có hiệu quả: Vốn kinh doanh, bao gồm cả phần vốn đầu tư vào các công ty con và các doanh nghiệp khác; tài nguyên, đất đai và các nguồn lực khác do Nhà nước và Bộ Quốc phòng giao, cho thuê.

   - Sử dụng vốn và các nguồn lực khác để thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt khi Nhà nước và Bộ Quốc phòng yêu cầu.

   - Chấp hành đầy đủ chế độ quản lý vốn, tài sản, các quỹ, chế độ hạch toán kế toán, kiểm toán theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm về tính trung thực và hợp pháp đối với các hoạt động tài chính của VIETTEL.

   - Thực hiện chế độ báo cáo tài chính, công khai tài chính hàng năm và cung cấp thông tin cần thiết để đánh giá trung thực về hiệu quả của VIETTEL.

   - Thực hiện các nghĩa vụ khác về tài chính theo quy định tại Quy chế quản lý tài chính của VIETTEL và quy định khác của pháp luật.

   Theo đó, những nguồn tài chính của VIETTEL bao gồm: vốn để kinh doanh dưới hình thức phát hành trái phiếu; vốn từ việc đi vay tổ chức tín dụng và các tổ chức tài chính khác ở trong nước và nước ngoài; vốn từ việc đi vay của người lao động và các nguồn vốn khác; …

   Tập đoàn VIETTEL phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung quy định về nghĩa vụ của VIETTEL về tài chính. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 101/2014/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Tài chính
  Doanh nghiệp quân đội
  Doanh nghiệp viễn thông
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn