Nghĩa vụ của VINATABA đối với vốn, tài sản và tài chính

Ngày hỏi:31/07/2018

Nghĩa vụ của VINATABA đối với vốn, tài sản và tài chính được quy định như thế nào? Tôi là Minh Anh, tôi đang làm việc trong lĩnh vực kinh doanh thương mại. Vì tính chất công việc, tôi có thắc mắc muốn nhờ Anh/Chị trong Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Anh/Chị cho tôi hỏi là: Nghĩa vụ của VINATABA đối với vốn, tài sản và tài chính được quy định như thế nào? Tôi có thể tham khảo vấn đề này ở đâu? Tôi mong Ban biên tập có thể giải đáp thắc mắc giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn Anh/Chị trong Ban biên tập! 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nghĩa vụ của VINATABA đối với vốn, tài sản và tài chính được quy định tại Khoản 1 Điều 11 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành kèm theo Quyết định 13692/QĐ-BCT năm 2015 như sau:

   - Bảo toàn và phát triển vốn nhà nước đầu tư tại VINATABA; chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác của VINATABA trong phạm vi số tài sản của VINATABA;

   - Đánh giá lại tài sản của VINATABA theo quy định của pháp luật;

   - Tự chủ về tài chính, tự cân đối các khoản thu, chi; kinh doanh có hiệu quả, bảo đảm chỉ tiêu được giao về tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu;

   - Đăng ký, kê khai và nộp đủ thuế; thực hiện nghĩa vụ đối với chủ sở hữu và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

   - Quản lý, sử dụng có hiệu quả: vốn kinh doanh bao gồm cả phần vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác; tài nguyên, đất đai, mặt nước và các nguồn lực khác do Nhà nước giao, cho thuê;

   - Sử dụng vốn và các nguồn lực khác để thực hiện các hoạt động công ích và các nhiệm vụ đặc biệt khác khi Nhà nước yêu cầu;

   - Chấp hành đúng chế độ quản lý vốn, tài sản, các quỹ, chế độ hạch toán kế toán, kiểm toán theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm về tính trung thực và hợp pháp đối với các hoạt động tài chính của VINATABA;

   - Thực hiện chế độ báo cáo tài chính, công khai tài chính hàng năm và cung cấp các thông tin cần thiết để đánh giá trung thực về hiệu quả hoạt động kinh doanh của VINATABA;

   - Các nghĩa vụ khác theo quy định tại Quy chế quản lý tài chính của VINATABA và các quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung quy định về nghĩa vụ của VINATABA đối với vốn, tài sản và tài chính. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 13692/QĐ-BCT năm 2015.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT