Nghĩa vụ trong kinh doanh của MobiFone

Ngày hỏi:30/08/2018

Tôi hiện đang làm trong lĩnh vực thông tin di động. Tôi có một thắc mắc mong được ban biên tập giúp đỡ. Nghĩa vụ trong kinh doanh của MobiFone được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập! Trọng Nghĩa (0907***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 16 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viễn thông MobiFone do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Quyết định 1524/QĐ-BTTTT năm 2015 thì:

   - Kinh doanh đúng ngành, nghề đã đăng ký; bảo đảm chất lượng sản phẩm, dịch vụ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đã công bố hoặc bắt buộc áp dụng; bảo đảm quản lý và thực hiện giá hàng hóa, dịch vụ, thiết bị và mạng theo quy định của pháp luật; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng theo quy định của pháp luật.

   - Đổi mới, hiện đại hóa công nghệ và phương thức quản lý để nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh.

   - Bảo đảm quyền và lợi ích của người lao động, quyền tham gia quản lý MobiFone của người lao động theo quy định của pháp luật.

   - Tuân theo các quy định của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, văn hóa, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi trường.

   - Thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán, báo cáo tài chính, báo cáo thống kê theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của đại diện chủ sở hữu. Chịu trách nhiệm về tính chính xác và kịp thời của các báo cáo.

   - Thực hiện việc quản lý rủi ro và bảo hiểm cho tài sản, trách nhiệm, con người của MobiFone trong sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

   - Chịu trách nhiệm trước Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sử dụng vốn đầu tư để thành lập doanh nghiệp khác hoặc đầu tư vào doanh nghiệp khác.

   - Chịu sự giám sát, kiểm tra của đại diện chủ sở hữu; chấp hành các quyết định về thanh tra, kiểm tra của cơ quan tài chính và cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

   - Chịu sự giám sát của các cơ quan Nhà nước trong thực hiện các quy định về thang, bảng lương, đơn giá tiền lương, chế độ trả lương đối với người lao động, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và cán bộ quản lý khác của MobiFone.

   - Quản lý và khai thác hạ tầng mạng lưới theo quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan, chính quyền có liên quan, bảo vệ an toàn mạng lưới và an ninh thông tin; bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ đạo của các cơ quan Đảng, Nhà nước, phục vụ quốc phòng, an ninh, ngoại giao và trong các trường hợp khẩn cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   - Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn, kế hoạch 5 năm, kế hoạch hàng năm phù hợp với nhiệm vụ Nhà nước giao và nhu cầu của thị trường.

   - Thực hiện các nghĩa vụ khác trong kinh doanh theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung quy định nghĩa vụ trong kinh doanh của MobiFone. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 1524/QĐ-BTTTT năm 2015.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Bưu chính viễn thông
  Dịch vụ viễn thông
  Mạng viễn thông
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn