Nghĩa vụ về tài chính của MobiFone

Ngày hỏi:30/08/2018

Những năm gần đây, MobiFone có những tin tức hợp tác với AVG. Tôi là cán bộ đã về hưu, cũng có tìm hiểu đôi chút về công ty nhà nước này. Tuy nhiên, tôi vẫn có một câu hỏi muốn Ban biên tập trả lời giúp tôi: Nghĩa vụ về tài chính của MobiFone được quy định như thế nào? Có văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này không? Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập!

Xuân Phương (0126***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 17 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viễn thông MobiFone do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Quyết định 1524/QĐ-BTTTT năm 2015 thì:

   - Quản lý, sử dụng có hiệu quả: vốn kinh doanh, bao gồm cả phần vốn đầu tư vào các công ty con và các doanh nghiệp khác; tài nguyên, đất đai và các nguồn lực khác do Nhà nước giao, cho thuê.

   - Sử dụng vốn và các nguồn lực khác để thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt khác khi Nhà nước yêu cầu.

   - Chấp hành đầy đủ chế độ quản lý sử dụng vốn, tài sản, các quỹ, chế độ hạch toán kế toán, kiểm toán theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm về tính trung thực và hợp pháp đối với các hoạt động tài chính của MobiFone.

   - Thực hiện chế độ báo cáo tài chính, công khai thông tin theo quy định của pháp luật và cung cấp các thông tin cần thiết cho cơ quan quản lý nhà nước để đánh giá trung thực về hiệu quả hoạt động của MobiFone.

   - Hạch toán các hoạt động kinh doanh và hoạt động công ích theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính.

   - Thực hiện các nghĩa vụ khác về tài chính theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung quy định nghĩa vụ về tài chính của MobiFone. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 1524/QĐ-BTTTT năm 2015.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn