Người chưa thành niên có được thành lập doanh nghiệp?

Ngày hỏi:04/04/2019

Hiện em mới 17 tuổi và đang bán hàng online, em muốn đăng ký doanh nghiệp thì có được không? Pháp luật có cho phép người mới 17 tuổi mở doanh nghiệp không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Người chưa thành niên có được thành lập doanh nghiệp?
   (ảnh minh họa)
  • Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

   1. Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

   2. Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

   a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

   b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

   c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;

   d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

   đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

   Như vậy, theo quy định trên thì người chưa thành niên không có quyền thành lập doanh nghiệp. Mặt khác tại Điều 20, Điều 21 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định rõ Người thành niên là người từ đủ mười tám tuổi trở lên; Người chưa thành niên là người chưa đủ mười tám tuổi. Vì bạn mới 17 tuổi nên không có quyền thành lập doanh nghiệp, khi nào bạn đủ 18 tuổi thì bạn đăng ký doanh nghiệp bình thường.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn