Người đại diện theo pháp luật cho doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm gì?

Ngày hỏi:29/05/2019

Tôi Tên là Đặng Thị Thanh Trúc, tôi muốn thuê một người làm tổng giám đốc để đại diện pháp luật cho công ty bất động sản của tôi vì một số lý do cá nhân nên tôi không ra mặt được. Tôi muốn hỏi người đại diện theo pháp luật cho doanh nghiệp phải chịu những trách nhiệm gì với doanh nghiệp?

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định về trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cụ thể như sau:

   1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây:

   a) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;

   b) Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

   c) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.

   2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn