Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nhà nước?

Ngày hỏi:15/12/2015
Tôi muốn xin vào làm trong một Doanh nghiệp nhà nước làm về may mặc. Đề nghị Luật sư tư vấn, ai là người người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp nhà nước? (Nguyễn Văn Nam – Hải Phòng)

  Nội dung này được Luật gia Nguyễn Tùng Hoa - Công ty Luật TNHH Everest tư vấn như sau:

  • Luật gia Nguyễn Tùng Hoa - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

   Chúng tôi trích dẫn một số quy định của pháp luật để anh tham khảo, như sau:

   Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định như sau:

   “Cơ cấu tổ chức quản lý

   Cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định tổ chức quản lý doanh nghiệp nhà nước dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn theo một trong hai mô hình quy định tại khoản 1 Điều 78 của Luật này” (Điều 89)

   “Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

   1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

   a) Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên;

   b) Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

   2. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty.

   3. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác, thì chức năng, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên thực hiện theo quy định của Luật này” (Điều 78)

   Như vậy, doanh nghiệp nhà nước tổ chức quản lý dưới hính thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì cần căn cứ vào cơ cấu tổ chức cụ thể của công ty mới có thể xác định được chính xác người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nhà nước.


  Nguồn:

  CÔNG TY LUẬT TNHH EVEREST
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn