Người đại diện theo uỷ quyền của doanh nghiệp

Ngày hỏi:28/08/2014

Tại điểm c khoản 4 Điều 17 Dự thảo lần 5 LDN sửa đổi quy định c) Thành viên, cổ đông là công ty có phần vốn góp hay cổ phần sở hữu nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ không được cử vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của người quản lý và của người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty làm người đại diện theo uỷ quyền tại công ty khác;

  Nội dung này được Luật sư Nguyễn Huy Long, Công ty Luật TNHH Nam Long tư vấn như sau:

  • Công ty (A) có thể tham gia thành lập một công ty khác (B) với tư cách là thành viên hoặc cổ đông tùy thuộc loại hình doanh nghiệp được thành lập là Công ty TNHH hay CTCP. Công ty A này thực hiện quyền và nghĩa vụ của thành viên/cổ đông tại Công ty B thông qua người đại diện theo ủy quyền. Người đại diện theo ủy quyền này phải đảm bảo điều kiện không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của người quản lý (Giám đốc, Tổng Giám đốc...) và người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý củacông ty A (Giám đốc, Tổng Giám đốc...)

   Trong trường hợp công ty có phần vốn góp của cổ phần sở hữu nhà nước chiếm trên 50% tổng số vốn điều lệ, người đại diện theo ủy quyền của số vốn này phải đảm bảo điều kiện không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của người quản lý (Giám đốc, Tổng Giám đốc...) và người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của đơn vị Nhà nước góp vốn (Giám đốc, Tổng Giám đốc...)


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn