Người được tặng cho phần vốn góp có được trở thành thành viên công ty không?

Ngày hỏi:26/11/2018

Tôi có một người anh kết nghĩa chơi với nhau đã từ rất lâu rồi. Hiện nay anh ấy là thành viên của một công ty lớn tại thành phố Hồ Chí Minh (công ty hoạt động theo hình thức công ty TNHH hai thành viên trở lên) và anh muốn cho tôi một phần vốn góp của anh trong công ty. Vậy nếu trường hợp tôi được cho thì tôi có được trở thành thành viên công ty hay không? Tôi với anh không có quan hệ họ hàng gì cả!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định hiện hành thì thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật tại Điều 50 và Điều 51 Luật Doanh nghiệp 2014.

   Trong đó, theo quy định tại Khoản 6 Điều 50 Luật Doanh nghiệp 2014 thì thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền định phần đoạt vốn góp của mình bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ, tặng cho và cách khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

   Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền tặng cho phần vốn góp của mình trong công ty cho cá nhân, tổ chức khác.

   Theo quy định tại Khoản 5 Điều 54 Luật Doanh nghiệp 2014 thì thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác.

   Trường hợp người được tặng cho là vợ, chồng, cha, mẹ, con, người có quan hệ họ hàng đến hàng thừa kế thứ ba thì đương nhiên là thành viên của công ty. Trường hợp người được tặng cho là người khác thì chỉ trở thành thành viên của công ty khi được Hội đồng thành viên chấp thuận.

   Như vậy: Người được thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên tặng cho phần vốn góp của mình trong công ty đương nhiên trở thành thành viên của công ty mà không cần phải được Hội đồng thành viên chấp thuận khi thuộc một trong các trường hợp là vợ, chồng, cha, mẹ, con, người có quan hệ họ hàng đến hàng thừa kế thứ ba của thành viên.

   Trường hợp người được tặng cho không thuộc một trong các trường hợp đương nhiên trở thành thành viên công ty trên đây thì chỉ trở thành thành viên của công ty khi được Hội đồng thành viên chấp thuận.

   => Do đó: Đối với trường hợp mà bạn cung cấp cho chúng tôi thì bạn có một người anh kết nghĩa chơi với nhau đã từ rất lâu và không có quan hệ họ hàng gì cả. Nên bạn không thuộc trường hợp đương nhiên trở thành thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên khi được người anh đó tặng cho một phần vốn góp trong công ty.

   Bạn chỉ được trở thành thành viên công ty khi được Hội đồng thành viên chấp thuận.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn