Người nước ngoài có được trở thành thành viên của hợp tác xã hay không?

Ngày hỏi:11/11/2020

Hiện tại tổng số thành viên tham gia thành lập hợp tác xã là 12 người, trong lĩnh vực phân phối giống cây trồng cho nông thôn trên địa bàn Hưng Yên. Nay, có người bạn là người nước ngoài đã cư trú và sinh sống tại Hưng Yên được 2 năm thì có được tham gia với tư cách là thành viên hợp tác xã hay không? Và cụ thể phải đáp ứng điều kiện gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 13 Luật hợp tác xã 2012 quy định như sau:

   1. Cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân trở thành thành viên hợp tác xã phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

   a) Cá nhân là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; hộ gia đình có người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật; cơ quan, tổ chức là pháp nhân Việt Nam.

   Đối với hợp tác xã tạo việc làm thì thành viên chỉ là cá nhân;

   b) Có nhu cầu hợp tác với các thành viên và nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã;

   c) Có đơn tự nguyện gia nhập và tán thành điều lệ của hợp tác xã;

   d) Góp vốn theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của Luật này và điều lệ hợp tác xã;

   đ) Điều kiện khác theo quy định của điều lệ hợp tác xã.

   Như vậy, qua những quy định trên có thể thấy với đối tượng là người nước ngoài khi cư trú hợp pháp tại Việt Nam vẫn được tham gia với tư cách là thành viên hợp tác xã ngoài ra cần đáp ứng các điều kiện còn lại nêu trên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn