Người phụ thuộc đã được cấp mã số thuế, khi đi làm có được cấp mã số thuế khác không?

Ngày hỏi:13/11/2020

Tôi có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là con dưới 18 tuổi và cháu được cấp mã số thuế. Vậy sau này cháu mà có đi làm mà phải nộp thuế thu nhập cá nhân thì được cấp mã số thuế mới không? Hay là vẫn lấy mã số thuế đăng ký cho người giảm trừ gia cảnh?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Người phụ thuộc đã được cấp mã số thuế, khi đi làm có được cấp mã số thuế khác không?
   (ảnh minh họa)
  • Điểm b Khoản 1 Điều 5 Thông tư 95/2016/TT-BTC quy định về việc cấp mã số thuế như sau:

   Cá nhân được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời của cá nhân đó. Người phụ thuộc của cá nhân được cấp mã số thuế để giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân. Mã số thuế cấp cho người phụ thuộc đồng thời cũng là mã số thuế của cá nhân khi cá nhân phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

   Và Điểm e Khoản 2 Điều này cũng quy định: Cá nhân là người phụ thuộc khi phát sinh nghĩa vụ phải nộp ngân sách nhà nước thì sử dụng mã số thuế đã được cấp cho người phụ thuộc để khai thuế, nộp thuế đối với các nghĩa vụ phát sinh phải nộp ngân sách nhà nước. Cơ quan thuế căn cứ vào hồ sơ phát sinh nghĩa vụ thuế lần đầu, thực hiện chuyển mã số thuế của người phụ thuộc thành mã số thuế của người nộp thuế để hạch toán nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế.

   Theo đó, con của bạn đã được cấp mã số thuế để giảm trừ gia cảnh thì đây cũng chính là mã số thuế của con bạn khi đi làm có phát sinh nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân.

   Vì vậy mà con bạn sẽ sử dụng mã số thuế này mà không được cấp mã số thuế mới.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn