Người quản lý doanh nghiệp là gì?

Ngày hỏi:07/06/2016

Người quản lý doanh nghiệp là gì?

  Nội dung này được Công ty Luật Vinabiz tư vấn như sau:

  • Người quản lý doanh nghiệp đối với công ty, doanh nghiệp tư nhân đóng vai trò rất quan trọng trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của công ty.

   Theo quy định của Luật doanh nghiệp, tùy thuộc vào từng loại hình công ty mà người quản lý doanh nghiệp được quy định khác nhau có thể là chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, Giám đốc, tổng giám đốc...

   Ngoài ra, trong trường hợp Điều lệ công ty có quy định thì người quản lý doanh nghiệp cũng có thể là cá nhân khác giữ chức danh quản lý có quyền nhân danh công ty ký kết các giao dịch.

   Cơ sở pháp lý: Khoản 18 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2014

   "Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty".


  Nguồn:

  Theo TinMới
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn