Nguồn hình thành tài sản chung của các thành viên tổ hợp tác

Ngày hỏi:16/10/2019

Theo quy định mới của Chính Phủ thì họ quy định như thế nào về các nguồn hình thành tài sản chung của các thành viên tổ hợp tác? Mong anh chị phản hồi lại thông tin giúp tôi! Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 22 Nghị định 77/2019/NĐ-CP (có hiệu lực từ 25/11/2019), có nội dung quy định như sau:

   1. Tài sản chung của các thành viên tổ hợp tác hình thành từ các nguồn:

   a) Đóng góp của thành viên tổ hợp tác bao gồm: vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản;

   b) Phần được trích từ hoa lợi, lợi tức sau thuế;

   c) Các thành viên tổ hợp tác cùng tạo lập;

   d) Hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước hoặc các cá nhân, tổ chức khác tài trợ, tặng, cho chung;

   đ) Các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn