Nguồn lực thực hiện phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025

Ngày hỏi:21/10/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi: Nguồn lực thực hiện phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025 được lấy từ đâu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nguồn lực thực hiện phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Quyết định 1362/QĐ-TTg năm 2019 quy định nguồn lực thực hiện phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030 như sau:

   - Kinh phí thực hiện Kế hoạch gồm kinh phí từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác.

   - Ngân sách nhà nước ở Trung ương: Bảo đảm kinh phí thực hiện các hoạt động chung của Kế hoạch ở Trung ương, các nhiệm vụ, đề án do Trung ương quản lý.

   - Ngân sách nhà nước ở địa phương: Bảo đảm kinh phí thực hiện các hoạt động chung của Kế hoạch ở địa phương.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn