Nguyên tắc phối hợp chung trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Ngày hỏi:24/02/2017

Nguyên tắc phối hợp chung trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có một thắc mắc mong được ban biên tập giúp đỡ. Nguyên tắc phối hợp chung trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Minh Hà (ha****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nguyên tắc phối hợp chung trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu được quy định tại Điều 34 Điều lệ mẫu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu Nghị định 19/2014/NĐ-CP như sau:

   Công ty mẹ và các doanh nghiệp thành viên thực hiện quan hệ phối hợp chung theo các cách sau đây:

   1. Xây dựng quy chế hoạt động chung trên cơ sở thỏa thuận giữa công ty mẹ và các doanh nghiệp thành viên.

   2. Công ty mẹ căn cứ quyền hạn, trách nhiệm do pháp luật quy định làm đầu mối thực hiện một phần hoặc toàn bộ các nội dung phối hợp hoạt động chung dưới đây:

   a) Phối hợp trong công tác kế hoạch và điều hành kế hoạch phối hợp kinh doanh;

   b) Định hướng phân công lĩnh vực hoạt động và ngành, nghề sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thành viên;

   c) Tổ chức công tác tài chính, kế toán, thống kê;

   d) Hình thành, quản lý và sử dụng các quỹ tập trung của Tổ hợp phù hợp với quy định của pháp luật;

   đ) Quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản (nếu có);

   e) Công tác lao động, tiền lương, y tế, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực;

   g) Công tác an toàn lao động, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường;

   h) Công tác ứng dụng khoa học, công nghệ;

   i) Đặt tên các doanh nghiệp thành viên; sử dụng tên, thương hiệu của Tổ hợp công ty mẹ - công ty con;

   k) Thực hiện công tác hành chính, công tác đối ngoại của Tổ hợp công ty mẹ - công ty con;

   l) Quản lý công tác thi đua khen thưởng, văn hóa, thể thao và các công tác xã hội;

   m) Các nội dung khác theo thỏa thuận giữa các doanh nghiệp thành viên phù hợp quy định của pháp luật.

   Trên đây là quy định về Nguyên tắc phối hợp chung trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. Để hiểu rõ hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 19/2014/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  • Điều 34 Điều lệ mẫu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu Nghị định 19/2014/NĐ-CP Tải về
  Nguyên tắc phối hợp chung
  Tổ hợp công ty mẹ - công ty con
  Nhà nước làm chủ sở hữu
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn