Nguyên tắc trích lập quỹ nghiên cứu khoa học và đào tạo của Công ty mẹ Tập đoàn dầu khí Việt Nam là gì?

Ngày hỏi:26/05/2017

Nguyên tắc trích lập quỹ nghiên cứu khoa học và đào tạo của Công ty mẹ - Tập đoàn dầu khí Việt Nam là gì? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Em tên là Nguyễn Hoàng, là sinh viên ngành Kế toán, trường đại học Kinh tế - Huế. Em hiện đang học môn học về pháp luật trong hoạt động dầu khí. Trong quá trình tìm hiểu về môn học, em gặp nhiều khó khăn trong việc tìm hiểu các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực này. Vì vậy, em có vài câu hỏi mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp em. Cụ thể, xin anh/chị Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp cho em biết nguyên tắc trích lập quỹ nghiên cứu khoa học và đào tạo của Công ty mẹ - Tập đoàn dầu khí Việt Nam là gì? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Em xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (thonla***@***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nguyên tắc trích lập quỹ nghiên cứu khoa học và đào tạo của Công ty mẹ - Tập đoàn dầu khí Việt Nam quy định tại Khoản 4 Điều 24 Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định 06/2015/NĐ-CP về Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cụ thể như sau:

   Quỹ nghiên cứu khoa học và đào tạo của Công ty mẹ được hình thành từ nguồn thu “cam kết nghĩa vụ đào tạo” trong các Hợp đồng dầu khí. Quỹ được sử dụng để duy trì, phát triển sự nghiệp nghiên cứu khoa học, đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân viên dầu khí. Mức dư quỹ hàng năm không vượt quá 1% vốn điều lệ, vượt mức đó kết chuyển sang Quỹ đầu tư phát triển. Trường hợp với mức dư quỹ 1% vốn điều lệ mà không đủ để trang trải cho nhu cầu đào tạo thì Hội đồng thành viên báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

   Việc sử dụng Quỹ nghiên cứu khoa học và đào tạo của Công ty mẹ thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

   Trên đây là phần tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về nguyên tắc trích lập quỹ nghiên cứu khoa học và đào tạo của Công ty mẹ - Tập đoàn dầu khí Việt Nam. Để tìm hiểu rõ hơn, vui lòng xem thêm tại Nghị định 06/2015/NĐ-CP

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn