Nguyên tắc và kết cấu Tài khoản 811 - Chi phí hoạt động dịch vụ của tổ chức tài chính vi mô

Ngày hỏi:21/03/2019

Xin chào, tôi đang tìm hiểu các quy định về hoạt động kế toán của tổ chức tài chính vi mô. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì nguyên tắc và kết cấu Tài khoản 811 - Chi phí hoạt động dịch vụ của tổ chức tài chính vi mô được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nguyên tắc và kết cấu Tài khoản 811 - Chi phí hoạt động dịch vụ của tổ chức tài chính vi mô
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Điều 55 Thông tư 05/2019/TT-BTC, có hiệu lực ngày 01/04/2019, Nguyên tắc và kết cấu Tài khoản 811 - Chi phí hoạt động dịch vụ của tổ chức tài chính vi mô như sau:

   1. Nguyên tắc kế toán:

   Tài khoản này phản ánh các khoản chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động dịch vụ, bao gồm:

   - Chi cho dịch vụ thu hộ, chi hộ và chuyển tiền cho khách hàng TCVM;

   - Chi dịch vụ viễn thông;

   - Chi trả phí ủy thác cho vay vốn;

   - Chi cho dịch vụ tư vấn tài chính liên quan đến lĩnh vực hoạt động

   TCVM;

   - Chi hoa hồng cho đại lý, môi giới, ủy thác đối với các hoạt động đại lý

   môi giới, ủy thác được phép;

   - Chi cho hoạt động làm đại lý cung ứng dịch vụ bảo hiểm.

   2. Kết cấu và nội dung:

   Bên Nợ:

   Các chi phí hoạt động dịch vụ phát sinh trong kỳ.

   Bên Có:

   - Các khoản ghi giảm chi phí hoạt động dịch vụ;

   - Kết chuyển chi phí hoạt động dịch vụ vào bên Nợ Tài khoản 001 - “Xác định kết quả kinh doanh”.

   Tài khoản 811 không có số dư cuối kỳ.

   Trên đây là quy định Nguyên tắc và kết cấu Tài khoản 811 - Chi phí hoạt động dịch vụ của tổ chức tài chính vi mô.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chế độ kế toán
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn