Nhà đầu tư nước ngoài có được góp vốn vào Cty vận tải ko?

Ngày hỏi:12/08/2008
Chào luật sư, Một công ty cổ phần A (lĩnh vực đăng ký kinh doanh: cho thuê các phương tiện vận tải, cho thuê kho bãi; kinh doanh vận tải đường biển, đường thuỷ nội địa; Vận tải hàng bằng đường bộ; Mua bán thiết bị máy móc phục vụ ngành hàng hải; Kinh doanh phân bón, vật liệu xây dựng, hoá chất; Sản xuất, sửa chữa và cho thuê container). Một Nhà đầu tư nước ngoài B muốn mua cổ phần của Công ty CP A trong năm 2008, Theo Biểu cam kết khi gia nhập WTO của Việt Nam thì Nhà đầu tư nước ngoài có được góp vốn vào Công ty CP A hay không? (vì đối với vận tải hành khách bằng đường biển thì sau 2 năm kể từ ngày gia nhập Nhà đầu tư nước ngoài mới được liên doanh với bên VN để cung cấp dịch vụ vận tải hành khách bằng đường biển). Một Nhà đầu tư C muốn ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty CP A trong lĩnh vực (pháp luật không yêu cầu tỷ lệ góp vốn) liệu có được không? Cảm ơn luật sư!

  Nội dung này được Luật sư Nguyễn Thanh Đạm tư vấn như sau:

  • Theo Nghị định số 139/2007/NĐ-CP vào ngày 5-9-2007 hướng dẫn chi tiết một số điều của luật oanh nghiệp quy định về quyền góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài như sau:

   Tất cả các tổ chức là pháp nhân, gồm cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, không phân biệt nơi đăng ký trụ sở chính và mọi cá nhân, không phân biệt quốc tịch và nơi cư trú quy định của Luật Doanh nghiệp, đều có quyền góp vốn, mua cổ phần với mức không hạn chế trừ các trường hợp dưới đây:

   § Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại các công ty niêm yết thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán;

   § Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các trường hợp đặc thù áp dụng quy định của các luật nói tại khoản 3 Điều 3 Nghị định này và các quy định pháp luật chuyên ngành khác có liên quan;

   § Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước cổ phần hoá hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo pháp luật về cổ phần hoá và chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước;

   § Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ áp dụng theo Biểu cam kết cụ thể về thương mại dịch vụ (Phụ lục Nghị định thư gia nhập WTO của Việt Nam).

   Trường hợp có sự khác nhau giữa các quy định của Luật Doanh nghiệp thì áp dụng theo quy định của luật áp dụng Luật Doanh nghiệp, Điều ước quốc tế và pháp luật liên quan. Như vậy theo Biểu cam kết cụ thể về thương mại dịch vụ cụ thể là Phụ lục Nghị định thư gia nhập WTO của Việt Nam những ngành nghề kinh doanh vận tải hành khách bằng đường biển hoặc những ngành nghề liên quan đến thực thi Biểu cam kết về thương mại dịch vụ với WTO thì phải theo lộ trình mà Việt Nam đã cam kết.

   Đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh, theo Luật Đầu tư thì Nhà đầu tư nước ngoài có quyền ký hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) với Công ty trong nước trong từng lĩnh vực, từng dự án theo quy định pháp luật.

   Trân trọng chào bạn!


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn