Nhận chuyển nhượng từ doanh nghiệp khác tài sản cố định có được khấu trừ thuế?

Ngày hỏi:10/06/2019

Doanh nghiệp tôi có nhận chuyển nhượng một phần vốn của doanh nghiệp khác trong đó có tài sản cố định là nhà kho chứa hàng và nhà để xe. Tôi muốn hỏi khoản chi phí khấu hao các tài sản cố định trên có được tính vào chi phí được trừ của doanh nghiệp tôi hay không? Xin cảm ơn

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhận chuyển nhượng từ doanh nghiệp khác tài sản cố định có được khấu trừ thuế?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính có quy định như sau:

   “Trường hợp doanh nghiệp có chuyển nhượng một phần vốn hoặc chuyển nhượng toàn bộ doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật, nếu có chuyển giao tài sản thì doanh nghiệp nhận chuyển nhượng chỉ được trích khấu hao tài sản cố định vào chi phí được trừ đối với các tài sản chuyển giao đủ điều kiện trích khấu hao theo giá trị còn lại trên sổ sách kế toán tại doanh nghiệp chuyển nhượng”.

   Căn cứ quy định trên, doanh nghiệp anh/chị có nhận chuyển nhượng một phần vốn của doanh nghiệp khác trong đó có tài sản cố định là nhà kho chứa hàng và nhà để xe thì khoản trích khấu hao tài sản cố định được tính vào chi phí được trừ nếu tài sản chuyển giao đủ điều kiện trích khấu hao theo giá trị còn lại trên sổ sách kế toán tại doanh nghiệp chuyển nhượng.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà anh thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn