Nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản được quy định như thế nào trước ngày 15/10/2004?

Ngày hỏi:06/06/2018

Nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản được quy định như thế nào trước ngày 15/10/2004? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Văn Nghĩa. Tôi đang tìm hiểu về các quy định liên quan đến việc phá sản doanh nghiệp qua các thời kì và có thắc mắc, muốn nhờ Ban biên tập giải đáp. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Trước ngày 15/10/2004, nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản được quy định ra sao? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Mong nhận đuợc sự phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trước ngày 15/10/2004, nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản được quy định tại Điều 16 Luật phá sản doanh nghiệp 1993 với nội dung như sau:

   - Thẩm phán có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

   + Thu thập tài liệu, chứng cứ để lập hồ sơ giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp;

   + Giám sát và kiểm tra hoạt động của các nhân viên Tổ quản lý tài sản;

   + Ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong trường hợp cần thiết theo quy định của pháp luật để bảo toàn tài sản của doanh nghiệp mắc nợ;

   + Tổ chức và chủ trì hội nghị chủ nợ;

   + Ra quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ việc giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp;

   + Tuyên bố phá sản doanh nghiệp.

   - Trong quá trình giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp, nếu phát hiện có dấu hiệu phạm tội thì Thẩm phán cung cấp tài liệu cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp xem xét để khởi tổ về hình sự.

   - Thẩm phán chịu trách nhiệm trước Chánh án Toà án nhân dân cấp tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

   Trên đây là nội dung trả lời về nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản được quy định trước ngày 15/10/2004. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Luật phá sản doanh nghiệp 1993.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn