Nhóm ngành đào tạo thạc sĩ bao gồm những hoạt động nào?

Ngày hỏi:13/09/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Chiến Thắng, sinh viên năm cuối trường Đại học Lao động Xã hội, sau khi tốt nghiệp đại học tôi đang có mong muốn học lên cao học, tìm ngành nghề đào tạo thạc sĩ trong hệ thống ngành nghề kinh tế, có thắc mắc sau tôi mong muốn nhận phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể: Nhóm ngành đào tạo thạc sĩ bao gồm những hoạt động nào? Mã ngành nghề là bao nhiêu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Phụ lục II Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành, có quy định về vấn đề bạn thắc mắc như sau:

   8542- 85420: Đào tạo thạc sỹ

   Nhóm này gồm:

   - Hoạt động về đào tạo và nâng cao trình độ trong các học viện, các trường đại học, thời gian đào tạo trung bình từ một đến hai năm học tập trung liên tục tùy theo từng chương trình đào tạo đối với người đã có bằng đại học để đạt được trình độ bậc 7 theo khung trình độ quốc gia.

   Chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra nhằm trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp chuyên sâu hoặc liên ngành.

   Loại trừ: Dạy học cho người trưởng thành được phân vào nhóm 855 (giáo dục khác).

   Ban biên tập xin phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn