Nhóm ngành dịch vụ điều hành bay gồm những hoạt động kinh tế nào?

Ngày hỏi:12/09/2018

Tôi đang có nhu cầu tìm hiểu về các nhóm ngành kinh tế liên quan đến hàng không và có thắc mắc muốn hỏi mọi người là: Nhóm ngành dịch vụ điều hành bay gồm những hoạt động kinh tế nào? Văn bản pháp luật nào nói đến vấn đề này? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo Phụ lục II Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành thì nhóm ngành dịch vụ điều hành bay gồm những hoạt động kinh tế sau đây:

   52231: Dịch vụ điều hành bay

   Nhóm này bao gồm: Hoạt động điều hành bay, kiểm soát không lưu.

   Bên cạnh đó, tại Phụ lục này còn có quy định về các hoạt động kinh tế thuộc nhóm ngành dịch vụ điều hành hoạt động cảng hàng không như sau:

   52232: Dịch vụ điều hành hoạt động cảng hàng không

   Nhóm này bao gồm:

   - Hoạt động điều hành hành khách đi, đến tại cảng hàng không.

   - Hoạt động dịch vụ mặt đất cảng hàng không.

   Trên đây là nội dung trả lời về những hoạt động kinh tế thuộc nhóm ngành dịch vụ điều hành bay. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Quyết định 27/2018/QĐ-TTg.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn