Nhóm ngành dịch vụ liên quan đến in gồm những hoạt động gì?

Ngày hỏi:13/09/2018

Nhóm ngành dịch vụ liên quan đến in gồm những hoạt động gì? Tôi cần tìm hiểu về vấn đề này để phục vụ cho nhu cầu công việc. Ban tư vấn hãy giải đáp giúp tôi vấn đề trên trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn!

Minh Hằng - Kiên Giang

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhóm ngành dịch vụ liên quan đến in gồm những hoạt động được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành, theo đó:

   1812 -18120: Dịch vụ liên quan đến in

   Nhóm này gồm:

   - Đóng sách thành quyển, tạp chí, sách quảng cáo, catalo,... bằng cách gấp, xếp, khâu, dán hồ, kiểm tra thứ tự (trang sách), khâu lược, dán bìa, tỉa, xén, in tem vàng lên sách;

   - Xếp chữ, sắp chữ, sắp chữ in, nhập dữ liệu trước khi in bao gồm quét và nhận biết chữ cái quang học, tô màu điện tử;

   - Dịch vụ làm đĩa bao gồm sắp hình ảnh và sắp đĩa (để in ốp-sét và in sắp chữ);

   - Khắc chạm, khắc axit trên trục lăn cho khắc kẽm;

   - Xử lý đĩa trực tiếp sang đĩa (cũng bao gồm đĩa nhựa);

   - Chuẩn bị đĩa và nhuộm nhằm làm giảm công việc in ấn và dán tem;

   - In thử;

   - Các sản phẩm nghệ thuật bao gồm in thạch bản và mộc bản (phiến gỗ để làm các bản khắc);

   - Sản xuất các sản phẩm sao chụp;

   - Thiết kế các sản phẩm in như bản phác thảo, maket, bản nháp;

   - Các hoạt động đồ họa khác như khắc rập khuôn, rập khuôn tem, in nổi, in dùi lỗ, chạm nổi, quét dầu và dát mỏng, kiểm tra thứ tự và sắp xếp.

   Trên đây là tư vấn về các hoạt động của nhóm ngành dịch vụ liên quan đến in. Để nắm thêm thông tin các ngành nghề kinh doanh khác, vui lòng tham khảo tại bài viết: Tổng hợp mã ngành nghề kinh doanh mới nhất.

   Chúc sức khỏe và thành công!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn