Nhóm ngành khai thác quặng kim loại gồm những hoạt động gì?

Ngày hỏi:12/09/2018

Tôi hiện đang tìm hiểu về hoạt động của nhóm ngành khai thác quặng kim loại. Ban tư vấn hãy giải đáp giúp tôi trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn!

Minh Thi - thi*****@gmail.com

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhóm ngành khai thác quặng kim loại gồm những hoạt động được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành, theo đó:

   07: KHAI THÁC QUẶNG KIM LOẠI

   Ngành này gồm: Hoạt động khai thác khoáng kim loại (như quặng sắt), được thực hiện dưới hầm lò, lộ thiên hay dưới đáy biển... các hoạt động làm giàu và tán nhỏ quặng như: Việc nghiền, đập, rửa, sàng lọc, tách quặng bằng từ trường hoặc bằng phương pháp ly tâm.

   Loại trừ:

   - Hoạt động nung pyrit sắt được phân vào nhóm 20119 (Sản xuất hoá chất cơ bản khác);

   - Sản xuất ô xít aluni được phân vào nhóm 24202 (Sản xuất kim loại màu);

   - Luyện kim loại màu được phân vào nhóm 24100 (Sản xuất sắt, thép, gang), 24202 (Sản xuất kim loại màu).

   071 - 0710 - 07100: Khai thác quặng sắt

   Nhóm này gồm:

   - Các hoạt động khai thác mỏ quặng chiếm giá trị lớn về hàm lượng sắt.

   - Các hoạt động làm giàu và thu gom quặng có chứa sắt.

   Loại trừ: Khai thác mỏ và chế pyrit và pyrrhotite (trừ nung) được phân vào nhóm 08910 (Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón).

   072: Khai thác quặng không chứa sắt (trừ quặng kim loại quý hiếm)

   Nhóm này gồm: Các hoạt động khai thác các quặng kim loại màu.

   0721 - 07210: Khai thác quặng uranium và quặng thorium

   Nhóm này gồm:

   - Khai thác quặng có giá trị lớn hàm lượng uranium và thorium: khoáng chất uranit;

   - Cô các loại quặng loại đó.

   Loại trừ:

   - Làm giàu quặng uranium và thorium được phân vào nhóm 20113 (Sản xuất hoá chất vô cơ cơ bản khác);

   - Sản xuất kim loại uranium từ khoáng chất hoặc các loại quặng khác được phân vào nhóm 24202 (Sản xuất kim loại màu);

   - Nấu chảy và tinh chế kim loại từ uranium được phân vào nhóm 24202 (Sản xuất kim loại màu).

   0722: Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt

   07221: Khai thác quặng bôxít

   Nhóm này gồm: Khai thác và chuẩn bị khai thác quặng bôxít.

   07229: Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt chưa được phân vào đâu

   Nhóm này gồm: Khai thác quặng nhôm, đồng, chì, kẽm, thiếc, mangan, krôm, niken, coban, molypden, tantali, vanadi.

   Loại trừ:

   - Công việc chuẩn bị cho khai thác quặng uranium và quặng thorium được phân vào nhóm 07210 (Khai thác quặng uranium và thorium);

   - Sản xuất oxit nhôm, mạ niken và đồng được phân vào nhóm 24202 (Sản xuất kim loại màu).

   073 - 0730 - 07300: Khai thác quặng kim loại quý hiếm

   Nhóm này gồm: Các hoạt động khai thác và chuẩn bị khai thác quặng kim loại quý như: Vàng, bạc, bạch kim.

   Trên đây là tư vấn về các hoạt động của nhóm ngành khai thác quặng kim loại. Để nắm thêm thông tin các ngành nghề kinh doanh khác, vui lòng tham khảo tại bài viết: Tổng hợp mã ngành nghề kinh doanh mới nhất.

   Chúc sức khỏe và thành công!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn