Nhóm ngành lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ liên quan gồm những hoạt động nào?

Ngày hỏi:12/09/2018

Theo như tôi biết thì hiện nay đã áp dụng hệ thống ngành kinh tế mới. Vậy ban tư vấn cho tôi hỏi theo hệ thống ngành mới thì nhóm ngành lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ liên quan gồm những hoạt động nào? Hy vọng anh/chị giải đáp giúp tôi trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn! 

Minh Long - long*****@gmail.com

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhóm ngành lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ liên quan gồm những hoạt động được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành, theo đó:

   02: LÂM NGHIỆP VÀ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ CÓ LIÊN QUAN

   Ngành này gồm sản phẩm của hoạt động khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ phục vụ cho các ngành công nghiệp chế biến cũng như các hoạt động thu nhặt các sản phẩm lâm nghiệp từ rừng tự nhiên. Ngoài các hoạt động trên, kết quả sản xuất ngành lâm nghiệp bao gồm các hoạt động sơ chế như sản phẩm gỗ tròn, gỗ cành, củi, đốt than củi hoặc bóc vỏ gỗ. Những hoạt động này được thực hiện ở trong rừng tự nhiên hoặc rừng trồng.

   021 - 0210: Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp

   Nhóm này gồm các hoạt động nhằm phát triển, duy trì và bảo tồn đa dạng sinh học các loại rừng; gồm hoạt động trồng rừng tập trung, khoanh nuôi tái sinh kết hợp trồng rừng, chăm sóc rừng mới trồng chưa đạt tiêu chuẩn rừng. Các hoạt động trên được thực hiện ở rừng sản xuất, rừng phòng hộ và rừng đặc dụng. Nhóm này còn bao gồm các hoạt động chuyên ươm giống cây lâm nghiệp; trồng cây lâm nghiệp phân tán có mục đích thương mại tại những diện tích có quy mô chưa đạt tiêu chuẩn rừng.

   Loại trừ: Hoạt động trồng, chăm sóc cây tại các công viên, khu giải trí được phân vào nhóm 80300 (Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan).

   02101: Trồng rừng và chăm sóc rừng cây thân gỗ

   Nhóm này gồm:

   - Trồng rừng và chăm sóc rừng nhằm mục đích lấy gỗ phục vụ cho xây dựng (làm nhà, cốt pha,...), đóng đồ mộc gia dụng, gỗ trụ mỏ, tà vẹt đường ray, làm nguyên liệu giấy, làm ván ép,...

   - Khoanh nuôi tái sinh rừng.

   02102: Trồng rừng và chăm sóc rừng họ tre

   Nhóm này gồm: Trồng rừng và chăm sóc rừng tre, nứa, luồng, vầu nhằm mục đích phục vụ cho xây dựng, làm nguyên liệu đan lát vật dụng và hàng thủ công mỹ nghệ, làm nguyên liệu giấy, làm tấm tre, nứa, luồng, vầu ép, trồng luồng để lấy măng.

   02103: Trồng rừng và chăm sóc rừng khác

   Nhóm này gồm:

   Trồng rừng và chăm sóc rừng khác chưa kể ở trên.

   Cụ thể:

   - Trồng cây bóng mát, cây lấy củi, cây đặc sản (hạt dẻ, thông lấy nhựa,...);

   - Trồng rừng phòng hộ: Phòng hộ đầu nguồn, bảo vệ đất, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường sinh thái, chắn gió, chắn cát, chắn sóng ven biển,...

   - Trồng rừng đặc dụng: Sử dụng vào mục đích nghiên cứu, thí nghiệm khoa học, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, vườn rừng quốc gia, bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh,...

   02104: Ươm giống cây lâm nghiệp

   Nhóm này gồm: Ươm các loại cây giống cây lâm nghiệp để trồng rừng tập trung và trồng cây lâm nghiệp phân tán nhằm mục đích phục vụ sản xuất, phòng hộ, đặc dụng,...

   022-0220-02200: Khai thác gỗ

   Nhóm này gồm:

   - Hoạt động khai thác gỗ tròn dùng cho ngành chế biến lâm sản;

   - Hoạt động khai thác gỗ tròn dùng cho làm đồ mộc như cột nhà, cọc đã được đẽo sơ, tà vẹt đường ray,...

   - Đốt than hoa tại rừng bằng phương thức thủ công.

   023: Khai thác, thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ

   0231- 02310: Khai thác lâm sản khác trừ gỗ

   Nhóm này gồm:

   - Khai thác luồng, vầu, tre, nứa, cây đặc sản, song, mây,...

   - Khai thác sản phẩm khác như cánh kiến, nhựa cây từ cây lâm nghiệp, cây lâm nghiệp đặc sản...

   - Khai thác gỗ cành, củi.

   0232- 02320: Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ

   Nhóm này gồm:

   - Thu nhặt hoa quả, rau hoang dại như trám, quả mọng, quả hạch, quả dầu, nấm rừng, rau rừng, quả rừng tự nhiên;

   - Thu nhặt các sản phẩm khác từ rừng tự nhiên...

   Loại trừ: Trồng nấm, thu nhặt nấm hương, nấm trứng được phân vào nhóm 01181 (Trồng rau các loại).

   024 - 0240 - 02400: Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp

   Nhóm này gồm:

   Các hoạt động được chuyên môn hoá trên cơ sở thuê mướn hoặc hợp đồng các công việc phục vụ lâm nghiệp.

   Cụ thể:

   - Hoạt động tưới, tiêu nước phục vụ lâm nghiệp;

   - Hoạt động thầu khoán các công việc lâm nghiệp (đào hố, gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch,...);

   - Hoạt động bảo vệ rừng, phòng chống sâu bệnh cho cây lâm nghiệp;

   - Đánh giá, ước lượng số lượng cây trồng, sản lượng cây trồng;

   - Hoạt động quản lý lâm nghiệp, phòng cháy, chữa cháy rừng;

   - Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp khác (cho thuê máy lâm nghiệp có cả người điều khiển,...);

   - Vận chuyển gỗ và lâm sản khai thác đến cửa rừng.

   - Hoạt động sơ chế gỗ trong rừng.

   - Dịch vụ chăn nuôi, cứu hộ, chăm sóc động thực vật rừng.

   Loại trừ: Hoạt động ươm cây giống để trồng rừng đã phân vào nhóm 02104 (Ươm giống cây lâm nghiệp).

   Trên đây là tư vấn về các hoạt động của nhóm ngành lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ liên quan. Để nắm thêm thông tin các ngành nghề kinh doanh khác, vui lòng tham khảo tại bài viết: Tổng hợp mã ngành nghề kinh doanh mới nhất.

   Chúc sức khỏe và thành công!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn