Nhóm ngành sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế gồm những hoạt động gì?

Ngày hỏi:13/09/2018

Cho tôi hỏi nhóm ngành sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế gồm những hoạt động gì? Ban tư vấn hãy giải đáp giúp tôi vấn đề trên trong thời sớm nhất. Chân thành cảm ơn Ban tư vấn rất nhiều! 

Kim Nhã - Đồng Tháp

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhóm ngành sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế gồm những hoạt động được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành, theo đó:

   19: SẢN XUẤT THAN CỐC; SẢN PHẨM DẦU MỎ TINH CHẾ

   Ngành này gồm: Việc chuyển dầu thô và than đá thành các sản phẩm có thể sử dụng được. Quá trình sản xuất nổi bật là tinh luyện dầu, bao gồm tách dầu thô thành các sản phẩm cấu thành thông qua các kỹ thuật như cracking và chưng cất.

   Ngành này cũng gồm: Sản xuất các sản phẩm có tính chất tương tự (ví dụ than đá, butan, propan, dầu, xăng...) cũng như các dịch vụ sản xuất (ví dụ tinh luyện truyền thống). Sản xuất khí như etan, propan, butan là các sản phẩm dầu tinh luyện.

   Loại trừ:

   Sản xuất các khí này ở các đơn vị khác, sản xuất hóa chất cơ bản được phân vào nhóm 2011 (Sản xuất hóa chất cơ bản); sản xuất khí công nghiệp, 2011 (Sản xuất hóa chất cơ bản); chiết xuất từ khí tự nhiên (metan, etan, butan hoặc propan), 06200 (Khai thác khí đốt tự nhiên) và sản xuất khí nhiên liệu, không phải loại khí dầu mỏ (ví dụ khí than, khí nước, khí sản xuất), 35201 (Sản xuất khí đốt). Các đơn vị sản xuất hoá dầu từ dầu tinh luyện được phân vào ngành 20 (Sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất).

   191 - 1910 -19100: Sản xuất than cốc

   Nhóm này gồm:

   - Điều hành các lò than cốc;

   - Sản xuất than cốc và một phần than cốc;

   - Sản xuất dầu hắc ín và than dầu hắc ín;

   - Sản xuất ga từ than cốc;

   - Sản xuất than thô và nhựa đường;

   - Chưng cất than cốc.

   192 - 1920 -19200: Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế

   Nhóm này gồm:

   Sản xuất nhiên liệu lỏng hoặc nhiên liệu khí hoặc các sản phẩm khác từ dầu thô, khoáng bitum hoặc các sản phẩm phân đoạn của chúng. Tinh luyện dầu gồm một hoặc nhiều các hoạt động sau: phân đoạn, chưng cất thẳng từ dầu thô, cracking.

   Cụ thể:

   - Sản xuất nhiên liệu ô tô: xăng, dầu lửa,...

   - Sản xuất nhiên liệu: Dầu nhiên liệu nặng, nhẹ, trung bình, khí tinh chế như etan, propan, butan,...

   - Sản xuất dầu mỡ bôi trơn từ dầu, kể cả từ dầu thải;

   - Sản xuất các sản phẩm cho ngành hoá dầu và cho ngành sản xuất chất phủ đường;

   - Sản xuất các sản phẩm khác: cồn trắng, varơlin, sáp paraphin, nhớt...

   - Sản xuất than bánh từ than non, than cốc;

   - Sản xuất bánh dầu;

   - Trộn nhiên liệu sinh học, tức là trộn cồn với dầu hoả.

   Trên đây là tư vấn về các hoạt động của nhóm ngành sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế. Để nắm thêm thông tin các ngành nghề kinh doanh khác, vui lòng tham khảo tại bài viết: Tổng hợp mã ngành nghề kinh doanh mới nhất.

   Chúc sức khỏe và thành công!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:




  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn