Như thế nào được gọi là tập đoàn kinh tế, tổng công ty?

Ngày hỏi:05/12/2018

Mọi người hãy giúp tôi giải đáp thắc mắc sau đây: Như thế nào được gọi là tập đoàn kinh tế, tổng công ty? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

Mai Anh Tuấn - Bình Phước

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo Điều 188 Luật Doanh nghiệp 2014 thì tập đoàn kinh tế, tổng công ty được hiểu như sau:

   - Tập đoàn kinh tế, tổng công ty thuộc các thành phần kinh tế là nhóm công ty có mối quan hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc liên kết khác. Tập đoàn kinh tế, tổng công ty không phải là một loại hình doanh nghiệp, không có tư cách pháp nhân, không phải đăng ký thành lập theo quy định của Luật này.

   - Tập đoàn kinh tế, tổng công ty có công ty mẹ, công ty con và các công ty thành viên khác. Công ty mẹ, công ty con và mỗi công ty thành viên trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty có quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp độc lập theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung trả lời về cách hiểu tập đoàn kinh tế, tổng công ty. Bạn có thể tham khảo thêm thông tin về vấn đề này tại Luật Doanh nghiệp 2014.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn