Những điều kiện doanh nghiệp phải đáp ứng khi muốn NHPT bảo lãnh

Muốn được NHPT bảo lãnh vay vốn của NHTM, doanh nghiệp phải đáp ứng những điều kiện gì?

  Nội dung này được Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình tư vấn như sau:

  • Những điều kiện cần thiết để Doanh nghiệp được NHPT bảo lãnh vay vốn tại các NHTM:

   1/ Thuộc đối tượng và phạm vi được bảo lãnh theo quy định.

   2/ Có dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả. Quy mô dự án đầu tư Phát triển sản xuất kinh doanh tối thiểu là 100 triệu đồng; dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh được Ngân hàng Phát triển Việt Nam thẩm định và chấp thuận bảo lãnh vay vốn.

   3/ Không có nợ quá hạn tại các tổ chức tín dụng. Trường hợp doanh nghiệp có nợ quá hạn tại các Tổ chức tín dụng nhưng có dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh và cam kết trả được nợ quá hạn thì được NHPT thẩm định, quyết định bảo lãnh vay vốn theo Quy chế bảo lãnh vay vốn.

   4/ Có vốn chủ sở hữu tham gia dự án đầu tư sản xuất kinh doanh, phương án sản xuất kinh doanh tối thiểu 10% tổng mức vốn thực hiện dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh.

   5/ Sử dụng tài sản hình thành từ vốn vay thực hiện dự án đầu tư để thế chấp bảo đảm bảo lãnh tại NHPT.

   Đối với tài sản hình thành từ vốn vay thực hiện phương án sản xuất kinh doanh: Doanh nghiệp không phải thế chấp để bảo đảm bảo lãnh nhưng phải chịu sự giám sát theo quy định của NHPT thực hiện theo hướng dẫn của NHPT.


  Nguồn:

  Quang Binh Portal
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn