NLĐ có phải nộp lệ phí phá sản khi yêu cầu mở thủ tục phá sản không?

Ngày hỏi:26/05/2020

Được biết khi yêu cầu mở thủ tục phá sản thì người yêu cầu phải nộp lệ phí. Vậy cho em hỏi, khi NLĐ yêu cầu mở thủ tục phá sản thì có phải nộp lệ phí phá sản không? Căn cứ vào quy định nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 22 Luật Phá sản năm 2014 quy định về lệ phí phá sản như sau:

   - Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải nộp lệ phí phá sản theo quy định của pháp luật về án phí, lệ phí Tòa án nhân dân. Trường hợp người nộp đơn quy định tại khoản 2 Điều 5 và điểm a khoản 1 Điều 105 của Luật này không phải nộp lệ phí phá sản.

   Mà Khoản 2 Điều 5 Luật Phá sản lại quy định như sau:

   - Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ trả lương, các khoản nợ khác đến hạn đối với người lao động mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

   Như vậy theo các quy định nêu trên, nếu NLĐ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản thì không phải nộp lệ phí phá sản.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn